Barbara Kraus-Galińska (właściciel)
mgr inż. architekt krajobrazu; praca w zawodzie od ponad 30 lat.

Barbara Jackiewicz
mgr inż. architekt krajobrazu; praca w zawodzie od ponad 20 lat.

Aleksandra Perzyńska
mgr inż. architekt krajobrazu; praca w zawodzie od ponad 10 lat.