Barbara Kraus-Galińska (właściciel)
mgr inż. architekt krajobrazu; praca w zawodzie od ponad 30 lat.

Magdalena Wnęk
mgr inż. architekt krajobrazu; praca w zawodzie od ponad 10 lat.

Monika Krzos
mgr inż. architekt krajobrazu; praca w zawodzie od ponad 10 lat.

Klara Maj
mgr inż. architekt krajobrazu; praca w zawodzie od 10 lat.