Kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 123, róg ulicy Strumykowej i Książkowej, Warszawa, III nagroda, 2001

Nagroda III stopnia Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa za zrealizowany projekt kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w zespole mieszkaniowym Nowodwory w Warszawie, Gmina Białołęka – z PRO ARTE 11.

Nagroda otrzymana za walory przestrzenne i użytkowe zrealizowanego obiektu. Duży teren został wykorzystany m.in na boiska z urządzeniami lekkoatletycznymi, które razem z częścią kubaturową tworzą ośrodek sportowy, przeznaczony do użytku uczniów szkoły oraz mieszkańców gminy.
Malownicza rzeźba terenu (fragment istniejącej niecki) została częściowo zachowana wraz z drzewami i harmonijnie wkomponowana w projektowaną zieleń.