Park Zdrojowy, Konstancin-Jeziorna, I nagroda, 2005

Nagroda za zajęcie jednego z dwóch równorzędnych I miejsc
w dwuetapowym konkursie projektowym na:

  • I etap: studium funkcjonalno - przestrzenne zagospodarowania terenu parku zdrojowego wraz z terenami przyległymi oraz pasażami w Konstancinie Jeziornie 
  • II etap: koncepcję rewaloryzacji i modernizacji Parku Zdrojoweo wraz z zagospodaowaniem fragmentu terenu przyległego do parku oraz modernizacji i odtworzenia Pasażu Sienkiewicza oraz Pasażu Źródlana w Kostancinie-Jeziornie. 
  • Realizację projektu powierzono firmie ABIES.

    Konkurs zorganizowany przez SARP oraz Burmistrza Gminy i Miasta Konstancin-Jeziorna.

zobacz projekt >>