biurowiec Rodan Systems, Warszawa, I nagroda, 1999

Nagroda I stopnia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury oraz budownictwa za zrealizowany projekt budynku biurowego RODAN SYSTEMS w Warszawie.


zobacz projekt >>