Zieleń towarzysząca budynkowi stanowiącemu siedzibę firmy Rodan Systems podkreśla nowoczesną i prostą formę architektoniczną budynku. Frontowa fasada jest obsadzona bujnie rozrastającymi się pnączami (Vitis riparia). W przestrzeni przylegającej do budynku zaadoptowano i podkreslono ważną kompozycyjnie grupę brzóz.
Fasada frontowa jest wyeksponowana na tle rozległych trawników. Przestrzeń ogrodu wypoczynkowego, znajdującego się po drugiej stronie budynku, wypełniają zróżnicowane kompozycyjnie grupy krzewów, bylin i małych drzew.