Park Marina Mokotów został podzielony na park wewnętrzny oraz zewnętrzny składający się z dwóch części wschodniej i zachodniej.

PARK WEWNĘTRZNY – zrealizowany

Park wewnętrzny jest silnie związany z zabudową i dziedzińcami kompleksu usługowo-mieszkaniowego.

Część wschodnia o charakterze krajobrazowym z zaplanowanymi miejscami spotkań i placykami wypoczynkowymi. Miejscem reprezentacyjnym obiektu jest PLAC RÓŻY WIATRÓW ze zbiornikiem wodnym i promenadą biegnącą wzdłuż brzegu kanału, chętnie odwiedzany przez użytkowników. Rośliny w parku zostały zaprojektowane w ten sposób, aby tworzyły różnorodne wnętrza krajobrazowe, z których każde ma inny charakter i nastrój. W parku można znaleźć także obiekty rekreacyjne, takie jak place zabaw dla młodszych i starszych dzieci, boiska do siatkówki i koszykówki, czy mini skate-park.

Park w części zachodniej Mariny jest ściśle związany z budowanym zespołem zabudowy wielofunkcyjnej. Jest to typowy park miejski wzbogacony o program rekreacyjny. Podobnie jak we wschodniej części – kompozycja parku jest krajobrazowa, naturalna. Zieleń strefy wejściowej podkreśla reprezentacyjny charakter miejsca przez układ strzyżonych żywopłotów.  Wysoka zieleń parkowa, którą stanowią głównie grupy drzew zlokalizowane głównie na obrzeżach parku, przenikają do strefy mieszkaniowej oraz łączą się z zielenią wewnątrz zespołów budynków.

PARK ZEWNĘTRZNY
cz. WSCHODNIA – zrealizowana,
cz. ZACHODNIA - w realizacji

Skupiono się na odtworzeniu zabytkowej rzeźby terenu wałów oraz fos Fortu Mokotów, którą uwydatniono między innymi dzięki oczyszczeniu terenu z samosiewek, poprzez wprowadzenie komunikacji i punktów widokowych wzdłuż linii umocnień, a także dzięki odpowiedniemu oświetleniu.
Celem projektantów było stworzenie przyjaznego miejsca spotkań, zabaw i ruchu, lecz także umożliwienie użytkownikom spokojnej rekreacji. Zaproponowano ścieżkę zdrowia z przyrządami do ćwiczeń siłowych i rozciągających, wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego. Ciekawymi elementami są punkty widokowe, czy też sezonowo napełniająca się fosa. Stoki pokrywa pachnąca łąka kwiatowa, zaproponowany zaś dobór zieleni zapewnia atrakcyjny wygląd parku przez cały rok.