Projekt zagospodarowania terenu zieleńca zakładał wydzielenie strefy wypoczynku biernego (placu z trejażami i ławkami), placu zabaw dla młodszych dzieci, strefy z urządzeniami fitness oraz dwóch stref z urządzeniami sprawnościowo-zabawowymi dla młodzieży. Układ komunikacyjny poprowadzony został wokół placów. Zaprojektowano także ogrodzenie zieleńca.

Usytuowaną centralnie strefę wypoczynku biernego (miejsce spotkań) wyposażono w dwa obsadzone pnączami trejaże  i ławki. W środku placu zaprojektowano dwie wyniesione misy, a w nich drzewa podsadzone roślinami okrywowymi.

Ustawiono wielofunkcyjne urządzenia fitness – stacje do ćwiczeń sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi. Strefy przeznaczone dla młodzieży zajmują dwa place i są wyposażone w urządzenia sprawnościowo-zabawowe i zręcznościowe.

Projektowana zieleń jest uzupełnieniem kompozycji: drzewa stanowią otoczenie projektowanych placów, zwarte grupy wysokich krzewów otaczają teren wzdłuż granicy opracowania, bliżej środkowej części terenu posadzono niższe krzewy, natomiast pnącza rosną wzdłuż ogrodzenia oraz dwóch trejaży w centrum skweru.