Projektowany plac zabaw podzielono na trzy strefy przeznaczone dla dzieci w różnym wieku, oddzielone nawierzchniami i wyspami zieleni. W części zachodniej terenu opracowania zaprojektowano placyki wypoczynkowe. Strefę zabaw dla młodszych dzieci oraz plac dla najmłodszych łączy nawierzchnia, po której można rysować kredą.

Nawierzchnia piaskowa pod urządzeniami zabawowymi oraz piaskownica zostaną ograniczone obrzeżem z krawędziaków drewnianych.  W piaskownicy (zlokalizowanej przy placu dla najmłodszych dzieci) zostaną umieszczone stoliki do zabawy piaskiem.