Przedszkole Specjalne nr 188 przewidziane jest dla dzieci z wadami wzroku. W związku z tym zastosowano szereg rozwiązań umożliwiających łatwiejszą orientację przestrzenną na placu (m.in kontrastowe zestawienia faktur i kolorystyki).

Zakres projektu modernizacji objął: projekt nawierzchni dróg, placów, projekt zagospodarowania terenu w urządzenia zabawowe oraz elementy D.F.A,  a także projekt nowego ogrodzenia i projekt zieleni. Wyodrębniono strefy zabaw dla różnych grup wiekowych, zaprojektowano boisko sportowe, piaskownice z zestawem do zabawy piaskiem.

Poszczególne strefy zabaw w ogrodzie zostały wydzielone  projektowanymi grupami krzewów i drzew zapewniającymi cień oraz kwaterami z trawnikami stanowiącymi również miejsce zabawy.
W pobliżu wejścia do przedszkola wydzielono strefę ze stolikami dla dzieci i osłaniającymi je parasolami.