Modernizacja Skweru przy ul. Koziej ma na celu uporządkowanie przestrzeni przez ujednolicenie nawierzchni i wyposażenia oraz odpowiednie ukształtowanie istniejącego drzewostanu, a także wprowadzenie nowych nasadzeń.

Ogólny układ komunikacyjny pozostaje niemal bez zmian. Na osi pałacu powstanie prostokątny placyk wypoczynkowy z nowoczesną rabatą nawiązującą do formy tradycyjnych parterów ogrodowych. Dalej, również na osi, znajduje się okrągły plac z okrągłą rabatą - różanką (róże okrywowe i trawy ozdobne).

Nawierzchnie ścieżek wykonane będą z nawierzchni mineralnej utwardzonej w obrzeżach granitowych. Wyposażenie skweru zostanie wymienione – ustawione zostaną nowe ławki i fotele parkowe oraz kosze na odpadki i psie ekskrementy. Wybrane modele są nowoczesne, jednocześnie nawiązują formą do tradycyjnych ławek parkowych. Na terenie skweru zostaną ustawione niskie latarnie dyskretnie oświetlające skwer.

Projekt zieleni, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, zakłada podział skweru na dwie części o odmiennym charakterze oraz zachowanie powiązania widokowego wnętrza skweru z ul. Kozią. Ogród pomiędzy pałacem a oranżerią (Muzeum Karykatury)  jest projektowany jako świetlista otwarta przestrzeń z zachowaniem powiązania widokowego i kompozycyjnego z tymi obiektami. Część południowa jest projektowana jako ogród zadrzewiony o układzie naturalnym. Rabaty bylinowe w eksponowanych miejscach będą obsadzone roślinami o białych, różowych i niebieskich kwiatach zestawione z trawami.