Projekt modernizacji terenu zieleni Stawy Cietrzewia objął rewitalizację zbiorników wodnych zajmujących ponad połowę terenu opracowania oraz dostosowanie układu komunikacyjnego i wyposażenia parku do funkcji terenu wypoczynkowego dla mieszkańców dzielnicy.

Projektowanym ścieżkom nadano nowy, łagodny przebieg. Zaprojektowano placyki wypoczynkowo-widokowe nad wodą oraz pomosty wędkarskie, służące również jako miejsca wypoczynku. W głębi parku zlokalizowano nowy plac rekreacyjno-sportowy dla młodzieży i dorosłych. Nowe nasadzenia mają na celu zapoczątkowanie stopniowej wymiany drzewostanu istniejącego oraz uatrakcyjnienie kompozycji parku. Wprowadzane drzewa należą do gatunków krajowych i współgrają charakterem z naturalnym krajobrazem otaczającym stawy. Odpowiednio dobrane  zestawienia gatunków krzewów i bylin na skarpach glinianek tworzą ciekawe układy roślinne nawiązujące do charakteru zbiorowisk nadwodnych. Z placyków otwiera się widok na zbiornik wodny z efektownymi pływającymi fontannami-aeratorami.

Projekt przewiduje również wykonanie pawilonu sanitarno - magazynowego, remont istniejących mostków oraz instalację nowego oświetlenia.