Projekt parku położonego wewnątrz dużego osiedla mieszkaniowego przewidywał zachowanie istniejących kierunków przepływu mieszkańców i oparcie na nich układu ścieżek parkowych. Dzięki odpowiedniemu kształtowaniu struktur roślinnych i rozmieszczeniu elementów programu (koncentracja użytkowników na obrzeżach i pozostawienie dużej otwartej przestrzeni w środku) udało się uzyskać wewnętrzną spójność kompozycyjną oraz funkcjonalną, parkowy charakter miejsca. Centralnym elementem kompozycji jest duża otwarta przestrzeń trawnikowa z boiskiem do gier zespołowych. 

Pas terenu ciągnący się przy potoku ma charakter widokowy, w jego sąsiedztwie zlokalizowano place zabaw, plac wypoczynkowy ze stołami do gry w szachy i ławkami.

W części sportowej wykonano boisko do koszykówki i siatkówki (nawierzchnia syntetyczna) oraz boiska do ping-ponga, urządzenia sprawnościowe tworzące ścieżkę zdrowia pomiędzy drzewami. Przy parkingu przewidziano miejsce na wybieg dla psów.