Projektowany zieleniec jest miejscem wypoczynku dla okolicznych mieszkańców. Głównym założeniem projektu było stworzenie zielonego wnętrza parkowego powiązanego widokowo z Kanałem Konotopa. Układ komunikacyjny tworzą dwa główne ciągi biegnące równolegle do Kanału. W obrębie zieleńca umiejscowiono kilka placyków wypoczynkowych. Częściowo zostały one wraz z jednym ciągiem pieszym podkreślone ozdobnie kwitnącymi drzewkami. Wzdłuż Kanału nasadzenia tworzą grupy traw i biało kwitnących krzewów.

Główny element kompozycji zieleni stanowi barwna rabata z traw ozdobnych, niskich krzewów i bylin ciągnąca się wzdłuż wijącej się ścieżki. Przy ścieżce rozmieszczono m.in. niewielkie pergole z ławkami.