Place zabaw tworzą dwa odrębne kompleksy: jeden przeznaczony dla młodzieży z urządzeniami o charakterze gimnastyczno-sprawnościowym, drugi (ogrodzony) dla dzieci do 8/10 lat.

Większość nawierzchni ma charakter naturalny  (utwardzona nawierzchnia żwirowa, nawierzchnia piaskowa miękka),  niewielkie fragmenty zajmuje nawierzchnia z kostki brukowej i  nawierzchnia syntetyczna (na placach  ze stołami do gry w tenisa stołowego).

W ramach remontu placu zabaw założono wprowadzenie nowych urządzeń, wymianę elementów drewnianych, a także powiększenie placu dla młodzieży.  Projekt przewiduje również konserwację nawierzchni i wyposażenia.