Teren parku znajduje się w dolince ograniczonej od strony Wybrzeża Gdyńskiego stokiem skarpy a od strony osiedli i ulicy Gwiaździstej długim, malowniczym kanałkiem i skarpą. Projekt zagospodarowania terenu zakładał wzbogacenie istniejącego programu parku o obiekty rekreacji czynnej (cross rowerowy, place ze stołami do tenisa stołowego), biernej (m.in. placyki wypoczynkowe i widokowe) i dwóch zespołów placów zabaw. Zaprojektowano również uzupełniające ścieżki spacerowe, pawilon sanitarno – magazynowy, dodatkowe oświetlenie ścieżek i zieleń.

Zieleń w parku została zaprojektowana tak, aby nawiązując do istniejącego szkieletu kompozycji stworzyć ciekawe układy roślinne oraz wydzielić zaprojektowane zespoły funkcjonalne. Nowe nasadzenia mają na celu zapoczątkowanie stopniowej wymiany starego drzewostanu oraz uatrakcyjnienie kompozycji parku poprzez wzbogacenie składu gatunkowego roślinności.