Nazwa autorska proj: KOTLINA ŚWIATŁA I CIENIA

Projekt koncepcyjny Parku przy ul. Opatowskiej w Warszawie został wykonany w ramach konkursu zorganizowanego przez Urząd Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy. Konkurs został unieważniony ze względu na błędy proceduralne organizatora.

Naczelną ideą koncepcji jest podkreślenie i wydobycie charakterystycznej nieckowatej rzeźby terenu.  Wykorzystując ekspozycję zboczy podzielono park na część jasną, słoneczną oraz przeciwstawną jej - zacienioną i chłodną. Takiemu podziałowi podporządkowano program rekreacyjno - dydaktyczny parku, ukształtowanie zieleni.

Między różnymi w klimacie i nastroju stokami znajdowała się płaska, prawie pusta dolina ze strumieniem zakończonym niewielkim stawem. Założeniem projektu było połączenie układu wodnego Stawów Kellera z projektowanym stawem i rzeką. Naturalnie narzucającą się konieczność połączenia doliny parku z doliną Stawów Kellera postanowiono zrealizować przez przebicie przejścia w sztucznym wale ulicy Kolektorskiej i połączenia jej na tym odcinku mostem (wiaduktem). W obrębie parku zlokalizowano dwa pawilony (o funkcji gastronomicznej i dydaktycznej), place zabaw, boiska itp.