Przedmiotem opracowania był projekt modernizacji części parku Szczęśliwice w rejonie stoku narciarskiego i ul. Drawskiej, polegający miedzy innymi na wprowadzeniu zmian wzbogacających wartości użytkowe parku przy zachowaniu jego pierwotnych funkcji.

Na wzniesieniu zaprojektowano teren zabaw z miejscami widokowymi, oddzielony od otaczającej go alei spacerowej grupami gęstych krzewów.  Dzięki utworzeniu promienistego układu ścieżek wokół centralnego pagórka, dominującego w tej części parku, uzyskano zwarty i funkcjonalny układ o jasnej strukturze kompozycyjnej.

Znacznie rozbudowano ofertę rekreacyjno - sportową dla użytkowników (boisko do koszykówki, placyki do gry w tenisa stołowego, stoliki szachowe, plac zabaw dla młodzieży, stoły piknikowe). Wykonano projekt uzupełniającego oświetlenia.

Radykalna, ale celowa trzebież zbyt wybujałego miejscami drzewostanu nadała przestrzeni parkowej zupełnie nową jakość.