Projekt wykonany w ramach budżetu partycypacyjnego.