Projekt obejmował wykonanie placu zabaw wraz z jego wyposażeniem, otaczającą zielenią, nawierzchniami i ścieżkami.