Projekt zagospodarowania terenu Ośrodka objął utworzenie terenu sportowego z bieżnią i boiskami do gier grupowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), zieleń oraz projekt ogrodzenia.

Zieleń projektowaną stanowią głównie jednogatunkowe grupy niewysokich krzewów tworzące jednolite akcenty przy projektowanych nawierzchniach. Dzięki wprowadzeniu rabat oraz krzewów w części frontowej rozbito monotonię dużej utwardzonej nawierzchni, tworząc jednocześnie warunki do zaadaptowania niektórych drzew istniejących.

Istniejącą roślinność wzdłuż ogrodzenia podsadzono pnączami oraz wysokimi cisami, w celu stworzenia jednolitej zielonej osłony terenu.

Projekt podzielono na 2 etapy uwzględniające kolejność realizacji.