Projekt przewiduje uporządkowanie terenu dziedzińca z założeniem, że nadrzędną funkcją tego terenu jest rekreacja i zabawa najmłodszych dzieci przebywających w Domu Dziecka, przy jednoczesnym poszanowaniu wartości zabytkowej otoczenia.

Ponadto zaprojektowano drogę pożarową, a także wygodne dojazdy dla samochodów obsługi oraz rodziców dowożących dzieci,
z uwzględnieniem bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.

Centralnym punktem dziedzińca jest zabytkowa figura Najświętszej Marii Panny, która zostanie odsłonięta i podkreślona nowymi niskimi nasadzeniami z krzewów i bylin. Placyk z rabatą przy figurze wraz z prowadzącymi do niego ścieżkami stanowi oś kompozycyjną nowego układu komunikacyjnego tworzonego przez pętlę ścieżek wokół dziedzińca z dojazdami do bram. Pętla stanowi drogę pożarową o szerokości 4m.

W rejonie śmietnika i wejścia do budynku z windą dla niepełnosprawnych zlokalizowano większy placyk z wytyczonymi trzema miejscami postojowymi dla niepełnosprawnych oraz swobodnym dojściem do śmietnika. Na placyku wydzielono dojście do windy za pomocą barierek, co zwiększy bezpieczeństwo dzieci.

Główne ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne wyłożone zostały betonową kostką brukoweją o uszlachetnionej powierzchni nawiązującej do kamienia naturalnego. Jest to kostka bezfazowa dzięki czemu uzyskane zostaną nawierzchnie najlepiej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych (co jest niemożliwe do uzyskania w przypadku kostki granitowej łupanej). Boczne ścieżki wykonane będą z nawierzchni mineralnej utwardzonej, która również jest dostosowana do ruchu wózków.

Poszerzenia drogi pożarowej w miejscach, gdzie nie jest przewidywany inny ruch pojazdów, wykonane będą w technologii trawników wzmocnionych – w ten sposób zwiększona zostanie powierzchnia biologicznie czynna i przestrzeń do zabaw dla dzieci.

W celu zrealizowania drogi pożarowej konieczne będzie zasypanie podziemnych pomieszczeń składów opału zgodnie z opisem zawartym w Tomie III niniejszego opracowania.

Na terenie dziedzińca znajdować się będzie również nowy plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Ze względów konserwatorskich oraz kompozycyjnych został on zlokalizowany w pobliżu górki saneczkowej, w bezpośrednim sąsiedztwie nowego budynku. Dzięki  temu zabytkowy układ dziedzińca wokół figury Najświętszej Marii Panny pozostał wolny od obcych elementów i służyć będzie dzieciom jedynie jako pole do swobodnej zabawy na trawie.

Placyk zabaw wyposażony będzie w zestaw zabawowy, bujaki oraz huśtawki dostosowane do potrzeb małych dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto znajdować się tu będzie niewielka piaskownica z zasuwaną pokrywą. Na placu zastosowana będzie miękka wylewana nawierzchnia syntetyczna w kolorze beżowo-brązowym (zbliżonym do koloru naturalnej nawierzchni mineralnej), która spełnia wymagania dotyczące nawierzchni dostosowanej do ruchu wózków dla niepełnosprawnych.

Dzięki usunięciu chaotycznie sadzonych krzewów i drzew (gatunków o niskiej wartości oraz egzemplarzy niebezpiecznych)  wyeksponowana zostanie architektura budynku Domu Dziecka. Trzy nowo posadzone niewysokie drzewa nie zdominują elewacji, lecz nadadzą wnętrzu dziedzińca odpowiednich proporcji. Pozostałe nasadzenia będą niskie, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, gdzie znajdują się okna doświetlające piwnice.  Zieleń będzie miała stonowany ale urozmaicony charakter z licznymi gatunkami ozdobnie kwitnącymi takimi jak niskie tawuły i karłowe lilaki oraz krzewuszki.  Taki dobór gatunków ma sprzyjać rozwojowi dzieci  przez interakcję z otaczającą przyrodą.