Projekt modernizacji części terenu przy szkole podstawowej obejmował wielofunkcyjny zespół boisk oraz plac zabaw. Zaprojektowano boisko do piłki nożnej szkolnej (trawa syntetyczna), boisko do koszykówki i siatkówki z możliwością gry w badmintona oraz bieżnię z piaskownicą do skoku w dal. Grupy boisk zostały wydzielone drzewami i grupami krzewów, co pozwoliło rozbić monotonię dużej powierzchni boisk.