Teren przeznaczony na plac zabaw wyznaczono tak, aby nie kolidował z istniejącymi ciągami spacerowymi. Zaprojektowano nowe ogrodzenie. Centralnym punktem kompozycji placu zabaw jest istniejący duży klon z biegnącą wokół niego alejką w formie ronda wraz z promieniście odchodzącymi ścieżkami w kierunku furtek. Do ronda przylega placyk z piaskownicą i stolikiem do gier planszowych oraz  trzy zespoły urządzeń do zabaw dla różnych grup wiekowych.

Zaprojektowane grupy krzewów mają częściowo odizolować plac zabaw od ścieżek spacerowych oraz podkreślić układ kompozycyjny.